Het Middenhuis

middenhuis@gmail.com

VWZ - De Groene Marke

"Vernieuwend Wonen Zutphen De Groene Marke" is een coöperatieve bewonersvereniging, opgericht in mei 1991 door een kleine groep enthousiaste mensen die hun ideaal: samen wonen en werken op een mens- en milieuvriendelijke wijze, wilden realiseren.

Belangrijke uitgangspunten van de vereniging zijn:

Duurzaamheid is een kernbegrip voor ons en de basis voor het hier wonen en werken. Er is een sterk ontwikkeld milieubewustzijn bij de bewoners, dat zoveel mogelijk in de praktijk wordt nageleefd en overgedragen aan de kinderen. Dat uit zich in de bouw van de huizen, die nagenoeg volledig uit milieuvriendelijke bouwmaterialen bestaan, maar ook in de omgeving.

Middentuin

U ziet het ook aan de middentuin, waarvan aanleg en onderhoud door de bewoners zelf wordt gedaan. Daar zijn de buffers, heemtuin, bloementunnel, bloemenmuren en begroeide heuvel met waterwerk, afgewisseld met zitjes, schelpenpaden, speelplekken en solitaire bomen. De woningen zijn gebouwd in een "woonlint" rond deze middentuin van circa 4000 m², waardoor het geheel een enigszins besloten karakter heeft.

Middenhuis

Een heel bijzonder initiatief binnen de Groene Marke is het Middenhuis. In 1995 hebben de bewoners (de huiseigenaren en de woningstichting voor de huurders) in mandeligheid 1000 vierkante meter grond gekocht in het middengebied om daarop het Middenhuis te kunnen bouwen. Het Middenhuis is een ontmoetingsplek voor de direct omwonenden en biedt mogelijkheden voor werk en ontspanning. Het Middenhuis is in 2003, na een intensieve voorbereidingsperiode, inclusief zelfwerkzaamheid bij de bouw, in gebruik genomen. Het Middenhuis heeft werkruimten die gebruikt worden als kantoor, atelier, therapie-, cursus-, stilte-, vergader- en muziekruimte.

Foyer Zonnehanger Zaal Om Mani